ขนตาบอกลักษณะนิสัย หมายถึงอะไรบ้างนะ?

ขนตาบอกความนัย

ขนตายาว จิตใจอ่อนโยน อ่อนไหว และให้ความสำคัญด้านจิตใจ งอนเก่ง ขี้น้อยใจ


ขนตายาวและงอน เป็นคนเจ้าชู้ 


ขนตาสั้น บ่งบอกว่าเป็นคนแข็งกร้าว  เจ้าตัวเก็บความรู้สึกได้ค่อนข้างดี 


ขนตาเส้นเล็กและห่าง ระบบไหลเวียนเลือดไม่ดี