ฤกษ์ดีวันมงคลตลอดปี 2565 ทำอะไร วันไหนแล้วปัง!

ฤกษ์ดีวันมงคลในเดือน กุมภาพันธ์ 2565

6 กุมภาพันธ์ 2565 ทำการมงคลได้ ขึ้นบ้านใหม่ สู่ขอ

11 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดร้านคาเฟ่ ร้านอาหารได้

15 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดอาคารสถานที่ได้

+++++++++++++++++++++++++

 ฤกษ์ดีวันมงคลในเดือน มีนาคม 2565

4 มีนาคม 2565 ออกรถใหม่ได้

14มีนาคม 2565 เปิดอาคารสถานที่ได้

+++++++++++++++++++++++++

ฤกษ์ดีวันมงคลในเดือน เมษายน 2565

8เมษายน 2565 ทำการมงคลได้ ออกรถใหม่ แต่งงาน

29 เมษายน 2565 ขึ้นบ้านใหม่ นำรถออกจากอู่ได้

++++++++++++++++++++++++++

ฤกษ์ดีวันมงคลในเดือน พฤษภาคม 2565

8 พฤษภาคม 2565 ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ได้

+++++++++++++++++++++++++++++

ฤกษ์ดีวันมงคลในเดือนมิถุนายน 2565

3มิถุนายน 2565 เททองหล่อพระ ปลุกเสกอาคมได้

10 มิถุนายน 2565 เปิดร้านค้าได้

22 มิถุนายน 2565 ทำการมงคลได้ ออกรถใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการร้านค้า

27มิถุนายน 2565 สร้างบ้าน ออกรถใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการร้านค้า

+++++++++++++++++++++++++++++

ฤกษ์ดีวันมงคลในเดือน กรกฎาคม 2565

25 กรกฎาคม 2565 เปิดกิจการร้านค้า

+++++++++++++++++++++++

ฤกษ์ดีวันมงคลในเดือน สิงหาคม 2565

15 สิงหาคม 2565 ขึ้นบ้านใหม่ สู่ขอ แต่งงาน

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

ฤกษ์ดีวันมงคลในเดือนกันยายน 2565

9 กันยายน 2565 เปิดกิจการร้านค้า

11กันยายน 2565 เปิดอาคารสถานที่

19 กันยายน 2565 ขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้าน

++++++++++++++++++++++++

ฤกษ์ดีวันมงคลในเดือนตุลาคม 2565

10 ตุลาคม 2565 ออกรถใหม่ ขึ้นบ้านใหม่

16 ตุลาคม 2565 เปิดกิจการร้านค้า

19 ตุลาคม 2565 ออกรถใหม่

++++++++++++++++++++++++++

ฤกษ์ดีวันมงคลในเดือนพฤศจิกายน 2565

6 พฤศจิกายน 2565 ออกรถใหม่ ขึ้นบ้านใหม่

11 พฤศจิกายน 2565 ออกรถใหม่ เปิดกิจการ

16พฤศจิกายน 2565 ขึ้นบ้านใหม่ เอารถออกจากอู่

+++++++++++++++

ฤกษ์ดีวันมงคลในเดือน ธันวาคม 2565

9 ธันวาคม 2565 ออกรถใหม่ เปิดกิจการห้างร้าน

31 ธันวาคม 2565 นำรถออกจากอู่ ขึ้นบ้านใหม่

Cr.ภาพ  https://www.pinterest.com/