Pick a Card รักมันคลุมเครือ มีทางไหนที่เขาจะชัดเจนกับเราบ้าง - ไพ่กองที่ 2

ไพ่กองที่ 2  “มั่นใจในตัวเองและกล้าที่จะแสดงออก”

    ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอยู่ในช่วงเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ต้องใช้เวลาทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้ เขาไม่ชอบการเร่งรัดในความสัมพันธ์ เพราะอยากรู้จักตัวตนของอีกฝ่ายให้ได้นานที่สุด เพราะเขาเป็นคนจริงจังในเรื่องความรัก ต้องรู้สึกมั่นใจจริง ๆ ถึงจะตัดสินใจคบกับอีกฝ่าย ในตอนนี้เขาค่อนข้างสนใจคุณอยู่มาก เพราะคุณมีบางอย่างที่สะดุดใจของเขา ซึ่งเขาเองก็พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวไปกับคุณ และพร้อมเปิดใจหรือโอกาสให้ได้เรียนรู้ตัวตนของเขามากขึ้น คุณเองก็ต้องมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก เป็นตัวของตัวเองให้มากกว่านี้ ไม่ต้องคิดมากหรือคิดเยอะกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง มีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะพัฒนาอีกขั้น อีกไม่นานเกินรอเขาจะเป็นฝ่ายเอ่ยปากขอคุณเอง