Pick a card กับเขาที่แอบชอบ มีหวังไหมนะ - ไพ่กองที่ 1

ไพ่กองที่ 1 “กับเขาคนนี้ เป็นได้แค่พี่น้อง”

    กับคนนี้ คนที่คุณแอบชอบ เขามีแฟนอยู่แล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจึงพัฒนาต่อไปได้ยาก หรือพัฒนาไม่ได้เลย มีโอกาสเป็นได้แค่พี่น้องหรือเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้น