Pick a Card รักครั้งใหม่ จะปัง หรือ ต้องพักก่อน? - ไพ่กองที่ 3

ไพ่กองที่ 3 - รักใหม่นี้ พักก่อนจ้าแม่

    สำหรับกองที่ 3 รักครั้งใหม่ครั้งนี้ควรที่จะพักไว้ก่อน ต่างฝ่ายต่างเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่กัน อาจจะยังไม่เปิดใจ หรือ มีใจให้แก่กัน 100% ทั้งตัวเราและเขาอาจจะมีบาดแผลในใจกันมาก่อน ยังไม่ลืมคนรักเก่า ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอีกฝ่าย เป็นการโหยหา เหมือนต้องการที่พึ่งทางใจ ต้องการคนที่จะรับฟังปัญหามากกว่า ถามว่ามีโอกาสที่จะได้เลื่อนสถานะมาเป็นคนรัก คนรู้ใจ ค่อนข้างที่จะยาก เพราะตัวเราเองลึก ๆ ก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับความรัก แค่เป็นช่วงเหงา ๆ อยากมีคนคุย ตัวเราเองก็ไม่อยากปรับตัวเข้าหา ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อใคร รักครั้งใหม่ของคนที่เลือกกองไพ่นี้ ค่อนข้างจะเป็นความรักที่ฉาบฉวย ยังไม่ลืมคนเก่า โอกาสที่จะสานสัมพันธ์หรือพัฒนาค่อนข้างที่จะยาก ดังนั้น ก็ควรที่พักไว้ก่อนนะ