Pick a Card ดวงครึ่งปีแรก 2566 คุณจะเป็นอย่างไรบ้าง? - ไพ่กองที่ 6

ไพ่กองที่ 6 อย่าประมาท

    คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก มีอุดมการณ์ในแบบตัวเอง ด้วยความซื่อตรงของคุณ ทำให้คนรอบข้างรู้สึกอึดอัด ไม่กล้าเข้าใกล้ เรื่องไหนที่คุณสามารถมองข้าม หรือปล่อยผ่านได้ ควรผ่อนปรนบ้างในบางเรื่อง แล้วจะมีคนเข้าหาคุณมากกว่านี้

    สำหรับช่วงครึ่งปีแรกของคุณ ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นของชีวิตก็ว่าได้ คุณจะประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน การเงินหรือแม้กระทั้งเรื่องของความรัก คุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนา หวังบ้านได้บ้าน หวังรถได้รถ จะมีความมั่งคั่งและความมั่นคงมากกว่าเดิม แต่ทุกอย่างจะไม่คงอยู่ถาวร และถ้าคุณยังใช้ชีวิตอย่างประมาท จะทำให้ชีวิตของคุณกลับตาลปัตร เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือในชั่วพริบตา ทุกอย่างจะพังลงด้วยน้ำมือของคุณเอง ดังนั้นควรวางแผนและใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกครั้งนะคะ

    คำเตือน ระวังเรื่องความใจร้อน หรือเห็นผิดเป็นถูก ระวังเรื่องเหล่านี้จะนำพาคุณไปสู่การสูญเสีย และความผิดหวังครั้งใหญ่นะคะ