สมัครเป็นหมอดู ล่วงหน้า

รับเงินโบนัส 1,000 บาท ทันที

หลังให้บริการดูดวงกับเราครั้งแรก

ลงทะเบียนเป็นหมอดูล่วงหน้า ตอนนี้

กรุณากรอกรายละเอียด

ประสบการณ์ และผลงานปัจจุบัน

ช่องทางการให้บริการในปัจจุบัน (ใส่อย่างน้อย 1 ช่องทาง)

เงื่อนไขการรับโบนัส

 • เป็นหมอดูที่ลงทะเบียนล่วงหน้า กับ a ดวง ตั้งแต่ วันที่ 1 มิ.ย. 2561 ถึง 30 มิ.ย. 2561 เท่านั้น

 • หมอดูจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตลอดจนประสบการณ์ ผลงานปัจจุบัน ช่องทางการให้บริการดูดวงในปัจจุบันของท่าน อาทิ เฟสบุ๊ค ไลน์แอด ฯลฯ ตามความเป็นจริงเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบได้

 • หมอดูจะได้รับเงินโบนัส 1,000 บาท เมื่อมียอดการให้บริการดูดวงในระบบตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

 • จำกัดสิทธิ์หมอดูผู้รับโบนัส จำนวน 100 ท่านแรก ที่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้บริการดูดวงในระบบจนถึงยอดที่กำหนดภายใน 30 วันหลังจากที่ระบบเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการ

 • หมอดูจะได้รับโบนัสในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้โดยมีชื่อบัญชีถูกต้องตรงกันกับ ชื่อ-นามสกุล บนหน้าบัตรประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

 • บริษัทจะทำการแจ้งผ่านทาง email เมื่อระบบพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ หลังจากที่การเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าเสร็จสิ้นหรือตามที่บริษัทกำหนด เพื่อให้หมอดูเริ่มเข้ามาให้บริการโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการดูดวงในระบบอย่างถูกต้อง

 • หากตรวจสอบพบการกระทำเข้าข่ายทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เจตนาใช้เครื่องมือ/โปรแกรมภายนอก หรือสร้าง ID ขึ้นมาใหม่เพื่อให้ได้รับโบนัสตลอดจนการสร้างยอดการให้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจ่ายเงินโบนัสและเพิกถอน ID ทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 1 ID สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง

 • หมอดูที่ได้รับโบนัส ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้

 • กิจกรรมดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด