ทุกข์-สุข แค่ไหน ให้เลขที่บ้านทำนายกัน

 

             ทฤษฎีตัวเลขถือว่าเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างสากลอีกศาสตร์หนึ่ง แต่เราต้องตัดเรื่องวัฒนธรรมของแต่ละประเทศออกไปเสียก่อนเพราะจะทำให้ศาสตร์การทำนายเลขนั้นคลาดเคลื่อนได้ และที่ต้องจำไว้ให้ดีๆ เกี่ยวกับศาสตร์การทำนายจากตัวเลขคือ ตัวเลขที่นำมาทำนายต้องไม่ใช่เลขที่เลือกมาได้เอง

             แต่ก่อนที่จะไปดูความหมายของเลขแต่ละเลข เราต้องมาดูผลรวมของเลขทั้งหมดหรือ one digit กันก่อน เช่น บ้านเลขที่ 11/3 จะบวกกันได้ ดังนี้  1+1+3 = 5

 

เลข 0

             เลข 0 เป็นเลขแห่งการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลง ลักษณะบ้านมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น มักจะสรรหาของใหม่ๆ เข้ามาตกแต่งบ้านอยู่เสมอ รวมถึงมักมีการเปลี่ยนแปลงของคนในบ้าน เช่น สมาชิกภายในบ้านต้องเดินทางอยู่บ่อยๆ

             ข้อควรระวัง อาจจะต้องเปลี่ยนแม่บ้านบ่อย

             สิ่งที่ควรนำมาตกแต่งบ้าน ของที่ทันสมัยและควรจัดบ้านเป็นประจำ

 

เลข 1

             เลข 1 เป็นเลขแห่งพลังหยาง เป็นสัญลักษณ์ของผู้ชาย ความเป็นผู้นำและแสงสว่าง ลักษณะบ้านมักจะอยู่บริเวณหัวมุม เป็นบ้านหลังแรกของโครงการหรือเป็นบ้านที่ดูเด่น มีเอกลักษณ์

             ข้อควรระวัง เพราะเลข 1 เป็นพลังหยางซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหว หากมีเยอะเกินไปจะทำให้คนในบ้านเดินทางบ่อย อยู่ไม่ค่อยติดบ้าน

             สิ่งที่ควรนำมาตกแต่งบ้าน บ้านหมายเลข 1 ควรแต่งบ้านให้โดดเด่น

 

เลข 2

             เลข 2 เป็นเลขแห่งพลังหยินซึ่งเป็นเลขของพระจันทร์ ผู้หญิง ความสงบ ลักษณะบ้านมักจะมีบ่อน้ำอยู่ในบ้าน เพราะเลข 2 ถือเป็นตัวแทนของธาตุน้ำด้วย นอกจากนี้อาจจะมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงาเยอะกว่าปกติ

             ข้อควรระวัง ต้องพยายามอย่าให้บ้านมืดอับจนเกินไป

             สิ่งที่ควรนำมาตกแต่งบ้าน ควรวางตำแหน่งบ่อน้ำ อ่างน้ำให้ถูกตำแหน่งซึ่งจะช่วยเสริมฮวงจุ้ยโดยอัตโนมัติ

 

เลข 3

             เลข 3 เป็นเลขที่ค่อนข้างมีพลังชี่แรง ลักษณะบ้านอาจจะตั้งอยู่บริเวณทางสามแพร่ง หัวโค้ง หรือบ้านที่มีช่องลมพุ่งเข้าตัวบ้าน ซึ่งมีอิทธิพลที่จะทำให้คนในบ้านใจร้อน ไม่ค่อยยอมกันสักเท่าไร หรือยึดมั่นในตัวตนสูง หากไม่ระวังอาจเกิดความขัดแย้งกันได้

             ข้อควรระวัง ระวังในเรื่องการเดินทางและการขัดแย้งกันในบ้าน

             สิ่งที่ควรนำมาตกแต่งบ้าน ควรจัดบ้านตามฮวงจุ้ยแก้ปัญหาชี่แรง

 

เลข 4

             เลข 4 เป็นเลขแห่งการสื่อสาร ลักษณะบ้านจะมีความเป็นธรรมชาติ มีสีเขียวของต้นไม้อยู่เต็มบ้าน นอกจากนี้จะเป็นบ้านที่มีหนังสือค่อนข้างเยอะ เพราะเลข 4 เป็นเลขของตำรา เอกสารเช่นกัน คนในบ้านจะโดดเด่นในเรื่องการสื่อสารและการสนทนา มักมีเพื่อนบ้านมาพูดคุยด้วยอยู่บ่อยๆ

             ข้อควรระวัง เพราะเป็นคนที่ช่างเจรจาต้องระวังการพูดคุยสื่อสารจนเสียสุขภาพ เช่น เก็บความทุกข์ของผู้อื่นมาคิดมาก

             สิ่งที่ควรนำมาตกแต่งบ้าน ควรปลูกต้นไม้ไว้รอบๆ บ้าน

 

เลข 5

             เลข 5 เป็นเลขตรงกลางระหว่างหยินและหยาง จัดเป็นบ้านที่มีความสมดุล นอกจากนี้เลข 5 ยังหมายถึงศาสนา ธรรมะ ความรู้ ลักษณะบ้านมักจะอยู่ใกล้กับโรงเรียน ศาสนสถาน วัด โบสถ์หรือถ้าไม่อยู่ใกล้ๆ ภายในบ้านก็จะมีห้องพระขนาดใหญ่ คนในบ้านมักมีแนวโน้มที่จะเป็นคนดื้อรั้น แต่เป็นการดื้อที่มีเหตุผลและหลักการ

             ข้อควรระวัง ต้องระวังการกระทับกระทั่งกันของคนในบ้าน

             สิ่งที่ควรนำมาตกแต่งบ้าน หากบ้านหมายเลข 5 หลังใดไม่มีห้องพระก็ควรจะมีห้องพระภายในบ้าน

 

เลข 6

             เลข 6 เป็นเลขแห่งความสวยงาม ลักษณะบ้านจะมีความโดดเด่น สวยงาม การตกแต่งมักจะมีรูปภาพสวยๆ ประดับอยู่เต็มบ้าน หรือพวกของกระจุกระจิกน่ารักๆ ต่างๆ นอกจากเป็นเลขแห่งความสวยงามแล้ว เลข 6 ยังหมายถึงอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์

             ข้อควรระวัง สมาชิกในบ้านก็อาจจะต้องระวังเรื่องน้ำหนักตัวบ้าง

             สิ่งที่ควรนำมาตกแต่งบ้าน ควรตกแต่งบ้านในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ

 

เลข 7

             เลข 7 เป็นเลขที่มีพลังหยิน ลักษณะบ้านจะมีสิ่งของสะสมอยู่ภายในบ้านจนบางทีอาจเข้าข่ายบ้านที่ค่อนข้างรกเลยทีเดียว บ้านที่ได้รับอิทธิพลจากเลข 7 มักจะมีบรรยากาศการทำอุตสาหกรรมหรือโรงงาน คือจะวุ่นวายเกือบตลอดวัน

             ข้อควรระวัง ต้องหมั่นเก็บกวาดทำความสะอาด เพราะหากข้าวของเยอะเกินไปจะทำลายฮวงจุ้ยในบ้าน

             สิ่งที่ควรนำมาตกแต่งบ้าน ควรเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอ

 

เลข 8

             เลข 8 เป็นเลขที่มีพลังหยางและเป็นเลขแห่งความลึกลับ ลักษณะบ้านจะได้รับอิทธิพลมาจากเลข 8 คืออยู่ในซอกซอยที่คนพลุกพล่านจอแจ หรือบริเวณบ้านมีบ้านหลังอื่นๆ ปลูกติดกัน นอกจากนี้เลข 8 ยังหมายถึงต่างประเทศอีกด้วย อาจหมายถึงการเดินทางไกล

             ข้อควรระวัง มีเกณฑ์เดินทางบ่อย ให้ระวังการเกิดปรากฎการณ์เร้นลับ

             สิ่งที่ควรนำมาตกแต่งบ้าน ควรตกแต่งบ้านให้เน้นแสงสว่างมากเป็นพิเศษ ทั้งแสงจากธรรมชาติที่ส่องตอนกลางวันและแสงจากหลอดไฟในตอนกลางคืนที่ต้องสว่างมากเป็นพิเศษ

 

เลข 9

             เลข 9 เป็นเลขที่มีความเป็นกลางและเป็นเลขแห่งความลึกลับเช่นเดียวกับเลข 8 เพราะมาจากเลขฐานเดียวกัน ลักษณะบ้านมักจะเป็นบ้านที่มีความขัดแย้งกัน เช่น สไตล์บ้านเป็นทรงโมเดิร์นทันสมัย แต่มักจะเก็บสะสมของเก่าโบราณ พระเครื่องต่างๆ

             ข้อควรระวัง ระวังเรื่องเร้นลับต่างๆ

             สิ่งที่ควรนำมาตกแต่งบ้าน เช่นเดียวกันกับบ้านหมายเลข 8 คือ ควรตกแต่งบ้านให้เน้นแสงสว่างมากเป็นพิเศษ ทั้งแสงจากธรรมชาติที่ส่องตอนกลางวันและแสงจากหลอดไฟในตอนกลางคืนที่ต้องสว่างมากเป็นพิเศษ

 

             ทฤษฎีตัวเลขเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการพยากรณ์ หากนำสิ่งที่ควรตกแต่งบ้านในแต่ละเลขตามที่ได้แนะนำ ไปปรับใช้ให้กลมกลืนก็จะเป็นผลดีมากกว่าการเลือกบ้านจากเลขที่บ้าน เพราะศาสตร์การทำนายจากตัวเลขคือ ตัวเลขที่นำมาทำนายต้องไม่ใช่เลขที่เลือกมาได้เอง