บริการถาม - ตอบ

ทำตามได้ไม่ยาก

- วิธีการสร้างบริการ

1

กดปุ่ม “เมนู” ด้านซ้ายบน แล้วเลือก
“เข้าสู่ระบบ" บริเวณแถบเมนูด้านล่าง

2

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกคำสั่ง
“ข้อมูลส่วนตัว” จาก Tab เดิมของหน้าเว็บ

3

เลือกแถบ “บริการฝากดวง”และเลือกคำสั่ง
“เพิ่มบริการฝากดวง”

4

“เพิ่มภาพ” ที่มีขนาดไม่เกิน 2 mb และ
“กรอกข้อมูลบริการให้ครบ" ซึ่งบริการนี้จะแสดงผลในหน้าแรก

5

คลิก “ยืนยัน” เพื่อเป็นการยืนยัน
การสร้างบริการฝากดวง

- วิธีการสร้างบริการ

1

กดปุ่ม “เมนู” ด้านซ้ายบน แล้วเลือก
“เข้าสู่ระบบ" บริเวณแถบเมนูด้านล่าง

2

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกคำสั่ง
“ข้อมูลส่วนตัว” จาก Tab เดิมของหน้าเว็บ

3

เลือกแถบ “บริการฝากดวง”และเลือกคำสั่ง
“เพิ่มบริการฝากดวง”

4

“เพิ่มภาพ” ที่มีขนาดไม่เกิน 2 mb และ
“กรอกข้อมูลบริการให้ครบ" ซึ่งบริการนี้จะแสดงผลในหน้าแรก

5

คลิก “ยืนยัน” เพื่อเป็นการยืนยัน
การสร้างบริการฝากดวง

- การแก้ไขบริการฝากดวง

คุณสามารถแก้ไขบริการได้ โดยคลิกไปที่บริการในแถบ “บริการฝากดวง” และคลิกคำสั่ง “แก้ไข”หลังจากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการแก้ไข

- การลบบริการฝากดวง

คุณสามารถลบบริการได้ โคยคลิกไปที่บริการในแถบ “บริการฝากดวง” และคลิกคำสั่ง “แก้ไข”ตรวจสอบให้แน่ใจ
และคลิกคำสั่ง “ลบบริการ” ด้านล่างสุด เพื่อทำการลบบริการ