บริการถาม - ตอบ

ทำตามได้ไม่ยาก

- วิธีการสร้างบริการ

1

กดปุ่ม “โปรไฟล์” ด้านขวาบน
เลือก “เข้าสู่ระบบ" บริเวณแถบ
เมนูด้านล่าง

2

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกคำสั่ง
“ข้อมูลส่วนตัว” จาก Tab เดิม
ของหน้าเว็บ

3

เลือกแถบ “บริการฝากคำถาม”
และเลือกคำสั่ง “เพิ่มบริการ
ฝากคำถาม”

4

สร้างบริการฝากคำถาม โดย “เพิ่ม
รูปภาพ”
ที่มีขนาดไม่เกิน 2 mb
และ “กรอกข้อมูลบริการให้ครบ"

5

คลิก “สร้างบริการ” เพื่อเป็น
การยืนยัน การสร้างบริการ
ฝากคำถาม

- วิธีการสร้างบริการ

1

กดปุ่ม “โปรไฟล์” ด้านขวาบน
เลือก “เข้าสู่ระบบ" บริเวณแถบ
เมนูด้านล่าง

2

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกคำสั่ง
“ข้อมูลส่วนตัว” จาก Tab เดิม
ของหน้าเว็บ

3

เลือกแถบ “บริการฝากคำถาม”
และเลือกคำสั่ง “เพิ่มบริการ
ฝากคำถาม”

4

สร้างบริการฝากคำถาม โดย “เพิ่ม
รูปภาพ”
ที่มีขนาดไม่เกิน 2 mb
และ “กรอกข้อมูลบริการให้ครบ"

5

คลิก “สร้างบริการ” เพื่อเป็น
การยืนยัน การสร้างบริการ
ฝากคำถาม

- การแก้ไขบริการฝากดวง

คุณสามารถแก้ไขบริการได้ โดยคลิกไปที่บริการในแถบ “บริการฝากดวง” และคลิกคำสั่ง “แก้ไข”หลังจากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการแก้ไข

- การลบบริการฝากดวง

คุณสามารถลบบริการได้ โคยคลิกไปที่บริการในแถบ “บริการฝากดวง” และคลิกคำสั่ง “แก้ไข”ตรวจสอบให้แน่ใจ
และคลิกคำสั่ง “ลบบริการ” ด้านล่างสุด เพื่อทำการลบบริการ