ความหมายไพ่ The Fool หัวตั้ง โดยสังเขป

ความหมายไพ่ The Fool หัวตั้ง โดยสังเขป

ในการทำนายไพ่ยิปซีนั้น มีทั้งระบบไพ่หัวตั้งและหัวกลับ จะขอนำเสนอไพ่ในความหมายสั้นๆ เพื่อสะดวกแก่การจดจำ

นี่เป็นเพียงความหมายสั้นๆ แต่สามารถนำไปขยายความและแตกขยายได้อีกมาก ซึ่งจะได้นำมาแสดงในบทความต่อๆไป