เข้าใจชีวิต เข้าใจจิตวิญญาณ เข้าใจธรรมชาติ

สวัสดีครับ วันนี้ผมมีเรื่องดีๆเป็นความรู้บางอย่างมาพูดให้ฟังครับ เป็นความรู้ความเชื่อความเข้าใจ ในเรื่องของ ธรรมชาติของชีวิต จิตวิญญาณ ชีวิตหลังความตาย กายและจิต ร่างทรงที่แท้จริง การเข้าใจจิต ผู้นำทางจิตวิญญาณ มันจะเป็นอย่างไรบ้างลองมาอ่านกันดูนะครับ.....

  ความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการกลับคืนสู่ธรรมชาติและเป็นการเริ่มต้นเมื่อความตายมาถึงร่างกายกับจิตจะแยกออกจากกันร่างกายกลับคืนสู้ผืนดินคืนสู่ธรรมชาติจิตเดินทางต่อเพื่อมีจุดหมายต่อไปในอีกภพนึงหากเราเข้าใจจิตวิญญาณเราจะรู้ว่ากายกับจิตไม่ใช่1เดียวกันแต่เป็นสองสิ่งที่พึ่งพากันและอยู่รวมกันร่างจำเป็นต้องมีจิตเป็นที่สถิตจึงจะมีชีวิตได้จิตก็เช่นกันจำเป็นต้องมีร่างเป็นที่อาศัยผู้เป็นร่างทรงหรือ shamanที่แท้จริงคือ ที่เข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณจริงๆไม่โกหกผู้อื่นหรือหลอกตัวเองจะรู้ว่าเมื่อเปรียบเทียบจิตเหมือนบ้านถ้าจิตนั้นมันมากเกินขอบเขตของบ้านบ้านนี้ก็ไม่อาจรองรับจิตนั่นได้ดังนั้นเทพจึงไม่อาจมาลงที่ร่างมนุษย์ได้มีแต่เพียงจิตของมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นที่สามารถประทับลงที่ร่างของมนุษย์ได้เราต้องมองทุกอย่างให้อยู่ตามหลักเหตุผลความเป็นไปได้และตามความจริงความเป็นไปของธรรมชาติ ที่ผมได้นำเรื่องชีวิต จิตวิญญาณ ความตาย และความเชื่อเกี่ยวกับการทรงมาพูดตรงนี้ก็เพื่อ อยากจะให้ใครหลายคนได้คิดตาม ร่างทรงมีจริง แต่ไม่ทรงเจ้า และในเบื่องต้นที่เรานั้นได้พูดถึงการเดินทางของจิต ชีวิตหลังความตาย ก็เพราะอยากให้ผู้อ่านได้เข้าใจ ธรรมชาติของชีวิต และจิตวิญญาณ และเตือนสติ ในเรื่องของความต้องการที่จะอยากรู้อยากเห็นอยากดึงชีวิตหลังความตายเข้ามาในชีวิตประจำวัน ในพิธีกรรมต่างๆ ควรปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามวิถีแห่งธรรมชาติ ขันต์5 ตามศาสนาพุทธ รวมดันก็คือกายและจิตมีเกิดแล้วก็มีดับไปจงละทิ้งและปล่อยวางไม่ใช่ดึงดันที่จะตั้งขันต์ดึงมันกลับมาอีก ในการพยากรณ์เราใช้ญาณทัศนะของตัวเองจะแม่นยำหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ขันต์ที่ไปรับมาแต่มันอยู่ที่จิตรับรู้ภายในของตนเอง และการรับรู้นี้คุณจะเป็นนักพยากรณ์หรือไม่คุณก็รับรู้ได้ บางครั้งความเข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณและความตายและธรรมชาติก็เป็นประโยชน์กับชีวิตเรานะครับ เพราะมันจะทำให้เรามีจิตที่สงบเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น


Cr. อาจารย์ต้น นักเขียนดวง