นักษัตรใดเป็น คู่ชง คู่ปะทะ คู่ศัตรู คู่ไม่ถูกกัน มีเรื่องระหองระแหง มีเรื่อง ขัดแย้งกันอยู่เสมอ

นักษัตรใดเป็น คู่ชง คู่ปะทะ คู่ศัตรู คู่ไม่ถูกกัน มีเรื่องระหองระแหง มีเรื่อง ขัดแย้งกันอยู่เสมอ

1ปีชวดกับปีมะเมีย

2 ปีฉลูกับปีมะแม

3 ปีขาลกับปีวอก

4 ปีเถาะ กับปีระกา

5 ปีมะโรงกับปีหมา

6 ปีมะเส็งกับปีชวด