ประกาศสงกรานต์.. พุทธศักราช 2562โดย.อ.จักรพยุหะ โหรา      ประกาศสงกรานต์..

 พุทธศักราช 2562(จุลศักราช 1381)
 ปีกุน เอกศก จันทรคติเป็น ปกติมาส ปกติวาร สุริยคติเป็น ปกติสุรทิน
 วันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน เวลา 15 นาฬิกา 14 นาที 24 วินาที

 จันทรคติตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีกุน สัมฤทธิศก จุลศักราช 1380

ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 06:06น. (ปัดเหนือ 10°) 
อาทิตย์ตกเวลา 18:31น. (ปัดเหนือ 10°) 
เที่ยงจริงเวลา 12:18น. 
ดวงจันทร์ตก เวลา 01:48น. (ปัดเหนือ 20°) 
ดวงจันทร์ขึ้น เวลา 13:37น. (ปัดเหนือ 19°)ความสว่าง
66% (ตามแผนที่ดาว)

    นางสงกรานต์นามว่า..
" นางทุงสะเทวี " ทรงพาหุรัด ทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราช(ทับทิม) ภักษาหารอุทุมพร(ผลมะเดื่อ) 
หัตถ์ขวา ทรงจักร หัตถ์ซ้าย ทรงสังข์ เสด็จนั่งบนหลังครุฑ มีครุฑเป็นพาหนะ (เป็นเวลาเที่ยงถึงเย็น12:00 น. - 17:59 น.นางสงกรานต์จึงนั่งมา)

    เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้..
พฤหัสบดี เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า 
ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า

เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ ปฐวี(ธาตุดิน) น้ำอุดมสมบูรณ์ดี

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีกุน นาคราชให้น้ำ 5 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีงาม กลางปีน้อย แต่ปลายปีมากแล ฯ

 เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน
 บ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมากแล ฯ(คำทำนายตามตำราโบราณ)

** วันเถลิงศก จุลศักราช 1381 **
    ตรงกับวันอังคารที่ 16 เมษายน เวลา 19 นาฬิกา 12 นาที 00 วินาที 
    จันทรคติตรงกับ วันอังคาร ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีกุน
    เกณฑ์อัตตาเถลิงศก จุลศักราช 1381

  ** กาลโยค จุลศักราช 1381 **

*วันธงชัย วันจันทร์ 
ยาม (5) 12:00 - 13:30 น. 00:00 - 01:30 น. 
ราศี / ราศีพฤษภ   ดิถี(จันทร์) / ข้างขึ้น ๑๓ ค่ำ 
ฤกษ์(จันทร์) / วิสาขะ (16)

*วันอธิบดี เสาร์ 
ยาม (1) 06:00 - 07:30 น. 18:00 - 19:30 น. (1)
ราศี / ราศีพฤษภ   ดิถี(จันทร์) / แรม ๑๐ ค่ำ 
ฤกษ์ที่ 7 (จันทร์) / ปุนรวสุ 

*วันอุบาทว์(อุบาสน) อาทิตย์ 
ยาม (4) 10:30 - 12:00 น. /22:30 - 24:00 น. 
ราศี / ราศีเมษ     ดิถี(จันทร์) / ขึ้น ๑๒ ค่ำ 
ฤกษ์ที่15 (จันทร์) / สวาติ 

*วันโลกาวินาศ จันทร์ 
ยาม (5) 12:00 - 13:30 น. / 00:00 - 01:30 น. 
ราศี / ราศีกันย์   ดิถี(จันทร์) / ขึ้น ๑๑ ค่ำ
ฤกษ์ที่ 17 (จันทร์) / อนุราธะ 
**กาลโยคเริ่มใช้ หลังจากวันเวลาเถลิงศก (วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 19:12:00น.)**

เรียบเรียง : อ.จักรพยุหะ โหรา

#จักรพยุหะโหรา