บนบานอย่างไรไม่ให้ติดบน

#บนบานอย่างไรไม่ให้ติดบน

#ทำไมถึงติดบน

#ติดบน

ปัญหาของคนที่ถูกทักว่าติดบน สาเหตุเกิดมาจากการบนบานศาลกล่าวไม่ถูกวิธีและไม่กำหนดเวลา เช่นคุณไปบนกับว่า “ขอให้ข้าพเจ้าได้งานหากได้แล้วจะมาแก้บนเป็น....” เมื่อเวลาผ่านไปสามสี่ปีห้าปีคุณได้งานคุณก็ติดบนเพราะว่าการบนไม่ได้กำหนดเวลา 

การบนบานศาลกล่าวต้องกำหนดเวลาที่แน่นอนและกำหนดสิ่งที่จะแก้บนที่ชัดเจนและครบตามจำนวนที่ ได้กล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนั้นใว้


ตัวอย่างการบนให้ได้งาน

ข้าพเจ้าชื่อ... ขอบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์... ว่าขอให้ข้าพเจ้าได้งานที่บริษัทกอไก่ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อและขอให้ได้เข้าทำงานงานราบรื่นเป็นไปอย่างที่ใจต้องการภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562 หากข้าพเจ้าได้งานตามที่แจ้งเอาไว้กับพระเจ้าจะมาแก้บนด้วยพวงมาลัย 20 พวง ไข่ต้ม 199 ฟอง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์... ช่วยเหลือให้ข้าพเจ้า... ได้ตามประสงค์ที่บนบานใว้ และข้าพเจ้าจะมาแก้บนและภายในเวลาที่รวดเร็วที่สุดคือหลังจากได้ตามที่บนบานเอาไว้ สาธุ”


ถ้าเราบนบานในลักษณะที่กำหนดเวลาแบบนี้หากหลังวันที่ 30 มีนา 2562 เราได้งานดังกล่าวเราก็ไม่จำเป็นต้องแก้บน ก็ได้เพราะว่าสิ่งที่เราบนใว้ มันเลยกำหนดเวลามาแล้ว 

แต่ถ้าได้สิ่งที่คาดหวังภายในกำหนดเวลาต้องมาดำเนินการแก้บนให้ลุล่วงเสร็จสิ้นภายในเวลาเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้เพื่อไม่ให้มันติดบน 


จำไว้เสมอว่าทุกครั้งที่จะบนบานสานกล่าวต้องกำหนดเวลาที่แน่นอน 


แชร์เป็น ธรรมทาน 

#อาจาร์ปอยิปซีมีเฮ