เลขเบอร์โทรไม่ต้องเป็นเพื่อนโชค ก็มีคนสนับสนุนนะ

ถ้าในเบอร์มีกลุ่มเลขนี้แล้วจะทำกิจการงานใด ก็มีคนช่วยเหลือ สนับสนุน 

ติดต่อประสานงาน ราบรื่น ผู้ใหญ่เมตตา

กับเพื่อน หรือคนที่ทำงานไม่มีปัญหากันค่ะ

เป็นที่รักและดูน่าเชื่อถือด้วยค่ะ

24 42 15 51 36 63

ปรึกษาเบอร์โทรทักแชท หรือline jinny4289 มีค่าครูค่ะ