คุณเป็นเพียงแค่คนที่อยากรวยคนหนึ่งหรือเปล่า

คุณเป็นแค่คนๆหนึ่งที่อยากจะรวยหรือเปล่า ข้อแตกต่างระหว่าง ความอยาก กับ ความมุ่งมั่น คนทั่วไปอยากโน่นนั่นนี่ แต่ไม่เคยลงมือทำ ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปวันๆหนึ่ง คนอีกส่วนหนึ่งมุ่งมั่นทำโน่นนั่นนี่ สำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างแต่ก็ไม่เลิกรา คุณคงมองออกว่าใครมีโอกาสรวยมากกว่ากัน แล้วคุณหละจะเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นที่จะรวยได้หรือยัง เลิกใช้ข้ออ้างคำว่า ชีวิตพอเพียง ทั้งๆที่คุณยังมีชีวิตที่ยังขัดสนอยู่สักที เพราะมันไม่เคยช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้เลย ความหมายของคำว่า ชีวิตพอเพียง ก็คือ คุณมีปัจจัยต่างๆในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอที่คุณจะดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุขและไม่ขัดสนนั่นเอง