การดูดวงคือแผนที่ชีวิตที่ไม่ได้วางเอาไว้ตายตัว

เราไม่ควรเชื่อดวง100 เปอร์เซ็น

สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทั้งหมด คือดวงอยู่ หลายส่วน ก็จริง


แต่เราสามารถกำหนดชีวิตของเราเองได้


100เปอร์เซ็นในเรื่องดวงนั้นไม่มี


100เปอร์เซ็นในเรื่องหลักความจริงนั้นมี


ดวงระบุว่าสอบไม่ได้ เราตั้งใจอ่านหนังสืออย่างเต็มที่

สุดท้ายสอบได้


ดวงระบุว่าเราจะโดนรถชน แต่เราไม่ประมาท

สุดท้ายเราไม่ถูกรถชน แถมยังรู้ว่าใครเป็นห่วงเรามากแค่ไหน หลังจากบอกเรื่องนี้ให้เพื่อนฟัง


ดวงคือคือแผนที่ คือ GPS บางครั้งมันไม่เที่ยง


แต่ขาเรา ร่างกายเรา สมองเรา มือเรา

เราสามารถ พัฒนาให้ทำลายข้อจำกัดนั้นไปได้


เราสามารถทำลายเส้นดวงเราได้ ถ้าเราแข็งแกร่งพอ


เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ