เปลี่ยนชื่อ พลิกชีวิตเป็นมหาเศรษฐี

เปลี่ยนชื่อ พลิกชีวิตเป็นมหาเศรษฐี 

ศาสตร์ที่ใช้ในการตั้งชื่อ

1.หลักมหาทักษาโบราณ ถอดจากคัมภีร์โบราณประยุกต์ให้เข้ากับยุคปัจจุบัน

2.มหาเลขศาสตร์ชั้นสูง เหนือมาตรฐานเลขศาสตร์ทั่วไป ถอดรหัสชีวิต แก้กรรม

3.ถอดหลักวัน เดือน ปีเกิด เพื่อตั้งชื่อเฉพาะสำหรับบุคคลคนนั้น

4.ผูกดวงลัคนาเพื่อให้ชื่อนั้นเข้ากับดวงชะตาของเจ้าชะตาที่สุด ส่งเสริมทุกด้าน

5.ถอดรหัสจากการงานอาชีพ เพื่อส่งเสริมการงาน การเงินให้สำเร็จ

6.วิเคราะห์ธาตุเจ้าชีวิต เพื่อส่งพลังให้เจ้าชะตาที่สุด

7.ถอดอักษรจักรพรรดิ อักษรนำและตามอย่างเหมาะสมเพื่อผลดีที่สุด


สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังจากใช้บริการขอตั้งชื่อใหม่

ชื่อที่ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์มหาทักษาโบราณ และหลักเลขศาสตร์รหัสชีวิต 
ฤกษ์มหามงคลเวลาดีที่จะใช้ในการเปลี่ยนชื่อเพื่อส่งเสริมดวงชะตาบารมี

วิเคราะห์ธาตุเจ้าชีวิต ดิน น้ำ ลม ไฟเพื่อส่งเสริม การเงิน การงาน ความรัก

ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนและหลังการเปลี่ยนชื่อ ส่งชื่อเก่า รับชื่อใหม่ ต้องทำให้ถูกหลักเพื่อส่งเสริมให้ชื่อนั้นมีพลังเกื้อหนุนดวงชะตามากยิ่งขึ้น


ฌิฌา มีคำตอบ