เวลา


เวลาบางทีมันก็มีค่ามากกว่าเงิน

เวลาที่ เราได้กอดคนที่เรารัก

เวลาที่เราได้ทำสิ่งชอบ


ไม่มีใครบอกอายุไขที่แน่นอนของเราได้


ในหลายๆครั้งเวลาที่น่าเบื่อ มันคือของมีค่าที่สุดแล้ว


เราสามารถซื้อสิ่งเหล่านี้

"สิ่งของ"

หายากที่เป็นสิ่งของ เหล้า กีตาร์ ดาบ อาวุธปืน หรือแม้แต่เครืองมือแพทย์รุ่นเก่า


แต่เราไม่สามารถซื้อเวลาได้ มันไม่มีสิ่งที่แลกกับเวลาที่เสียไปแล้วได้ แม้จะเป็นชีวิตของเราก็ตาม

เวลา=สิ่งที่เรามักเห็นค่าเมื่อเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้


เมื่อเราเสียไปแล้วเราจะเรียกมันกลับมาไม่ได้อีก
ทว่าเรายังมีชีวิต
เราทำชีวิตให้มีค่าได้
เราทำเวลาเหล่านั้นให้มีค่าได้