เราสามารถลงนะหน้าทอง ให้กับตนเองได้มีวิธีดังนี้ค่ะ#เราสามารถลงนะหน้าทอง ให้กับตนเองได้ 

ไม่ต้องเสียเงินแพงๆๆ เพียงแค่ตั้งจิตให้นิ่ง แล้วทำตามดังนี้👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

#โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน


สำหรับการลง นะหน้าทอง นั้นถือว่าเป็นศาตร์อย่างหนึ่งของลัทธิพราหมณ์ขั้นสูง มีพลังอำนาจในด้านการเพิ่มเสน่ห์ เมตตามหานิยม เสริมบารมีสง่าราศี ในสมัยโบราณนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ลง นะหน้าทอง ได้นั้น จะต้องเป็นพราหณ์เท่านั้น แต่ปัจจุบันเวลาผ่านไป ฆราวาสก็สามารถทำพิธีนี้ได้เช่นกัน


อาชีพที่เหมาะสำหรับการลง นะหน้าทอง นั้นความจริงแล้วอาชีพไหนก็ทำได้ แต่ส่วนใหญ่จะเน้นเฉพาะอาชีพค้าขาย ที่ต้องพบปะลูกค้า เซลล์แมน ต้องเจอและเจรจาต่อรองธุรกิจ จะนิยมมาลง นะหน้าทองกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะทำคู่กันกับสาริกาลิ้นทอง เพราะช่วยในเรื่องการพูดจา ให้มีเมตตา มีเสน่ห์ หรือดารา นักแสดง นักร้อง ก็นิยมมาทำเช่นเดียวกัน เพราะต้องการเป็นที่ยอมรับ อยากให้แฟนคลับท่วมท้น มีงานแสดงเข้ามาตลอด โดยมีความเชื่อว่าจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ เงินทองไหลมาเทมา ทำอะไรก็จะราบรื่น เพราะมีแต่คนรักใคร่เอ็นดู


สำหรับการเตรียมตัว ควรเลือกวันที่เหมาะสม อย่างวันพฤหัสบดี เพราะถือว่าเป็นวันครู ควรทำในช่วงเวลากลางวัน ไม่นิยมทำในช่วงหลังตะวันตกดินไปแล้ว ส่วนสถานที่นั้น ไม่ควรจะเป็นที่ลับ ส่วนตัว ต้องโปร่งโล่ง สามารถให้เพื่อนหรือคนอื่นอยู่ด้วยในขณะทำพิธีได้ ของที่ต้องเตรียมมีแผ่นทองคำ กับชุดดอกไม้สำหรับบูชาครู ซึ่งบางที่จะจัดเตรียมไว้ให้


หลังจากทำพิธีลง นะหน้าทอง เรียบร้อยแล้ว เราจะต้องมีข้อห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ เช่น


1. ห้ามพูดหยาบคาย ด่าพ่อว่าแม่

2. ห้ามบ้วนน้ำลายลงโถส้วม

3. ห้ามกินของเหลือจากคนอื่น ห้ามกินน้ำร่วมกับผู้อื่น (ร่วมแก้ว ร่วมขวด)

4. ห้ามกินของเซ่นไหว้ ของงานศพ

5. ห้ามลอดราวตากผ้า

6. ห้ามคนเล่นหัว

7.ห้ามลอดต้นกล้วยที่มีหัวปี

8.ห้ามลอดใต้ถุนบ้าน ที่มีศพอยู่บนบ้าน


ซึ่งข้อห้ามนั้นบางที่จะมีแตกต่างกันไปบ้าง แต่หลักๆจะมีประมาณนี้ และทุกข้อจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นจะทำให้ของเสื่อมลงได้ ต้องระวังให้ดี การจะเป็นศิษย์มีครู ต้องเป็นคนดี จิตใจดี ไม่คิดร้ายกับคนอื่น และต้องขยันตั้งใจทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างใส่ใจ แล้วผลที่ได้รับจะตอบแทนคุณอย่างมหาศาล


 นะหน้าทอง


กรรมวิธีท่อง คาถานะหน้าทอง

พระคาถานะหน้าทอง เมื่อถึงบทพระคาถาแต่ละตัวให้ทำตามแต่ละบทนั้น


ท่องถึง ตัว นะ ก็ให้กำหนดจิตนึกเขียนที่กลางเศียรพระลักษณ์หน้าทองเป็นอักขระตัว นะ

ท่องถึงบท โม ก็เขียนอักขระตัว โม ลงบนหน้าผาก

ท่องถึงบท พุท(ธ) ก็ให้เขียน พุท(ธ) ลงที่หูทั้งสองข้างๆ ละตัว

ท่องถึงบท ธา ก็ให้เขียน ธา ลงที่ตาทั้งสองข้างๆ ละตัว

ท่องถึงบท ยะ ก็ให้เขียน ยะ ลงที่ลิ้น


กำหนดน้อมจิตอธิษฐานให้หน้าของเราเป็นพระพักตร์พระลักษณ์หน้าทอง เข้าหาเจ้านายเป็นเมตตาอย่างประเสริฐสุดสารพัดจะใช้เอาเถิด วิเศษยิ่งนักแล ใช้เสกหน้าทองก็ได้


ท่อง นะโม 3 จบ


นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ

ขออัญเชิญพระกุกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่เบื้องศรีษะของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง

นะ กาโร สุวัณโณเจวะ นะ งามคือดังแสงทอง รัศมีสีส่องไปทั่วสกลกายา เป็นที่เสน่หาแก่คนทั้งหลาย

เดชะพระกุกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ


โม กาโร โกนาคะมโน นะลาฐิเต

ขออัญเชิญพระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ที่หน้าผากของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง

โม กาโร มะณีโชตะกัง โม งามคือแสงแก้วมณีโชติ ส่องแสงโปรดอยู่เบื้องหน้าผาก หญิงเห็นให้หลงไหล

ชายเห็นให้หลงรัก เห็นหน้าให้ทายทักเป็นมหานิยม

เดชะพระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ


พุท(ธ) กาโร กัสสะโป เทวกัณเณ

ขออัญเชิญพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในโสต(ร์)ทั้งสองของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง

พุท(ธ) กาโร สังขะเมวาจา พุท(ธ) งามคือแสงสังข์อยู่ในโสต(ร์)ทั้งสองของข้าพเจ้า ป้องกันบำบัดโรค

โรคาพยาธิทั้งหลาย

เดชะพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ


ธา กาโร โคตะโม ทเวเนตเต

ขออัญเชิญพระศรีศากกะยะมุนีโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในเนตรทั้งสองของข้าพเจ้า

ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง

ธา กาโร สุริยังเจวะ(จันทังเจวะ) ธา งามคือดังแสงพระอาทิตย์(แสงพระจันทร์) สมณชีพราหมณ์ มนุษย์

บุรุษ หญิงชายทั้งหลาย เห็นเนตรทั้งสองของข้าพเจ้า ให้มีจิตคิดเมตตายินดี

เดชะพระศรีศากกะยะมุนีโคตมบรมครูเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ


ยะ กาโร อะริยะเมตตรัยโย ชิวหาทีเต

ขออัญเชิญพระศรีอาริยะไมตรีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในลิ้นของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง

ยะ กาโร มุกขะเมวะจะ ยะ งามคือดังแสงมุกข์ส่องแสงสุกอยู่ในลิ้นของข้าพเจ้า จะเจรจาพาทีด้วย

สมณพราหมณาจาริย์ มนุษย์ บุรุษ หญิงชายด้วยถ้อยคำให้มีจิตเมตตากรุณาแก่ข้าพเจ้าเถิด

เดชะพระศรีอาริยะไมตรีสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ


สัพเพชะนานัง พะหูชะนานัง คือคนทั้งหลายเอ๋ย มึงเห็นหน้ากูให้มึงรักกู

ทั้งหลับทั้งตื่น ทั้งกลางวันกลางคืน ชะยัง สุขัง ลาภัง พุทโธโส ภะคะวา

ปัญจะพุทธา นะมามิหัง ปิยะเทวะ มนุสสานัง ปิโยพรหมา นะมุตตะโม

ปิโยนาคะ สุปัณณานัง ปิณินทะริยัง นะมามิหังฯ


เมื่อท่องคาถานะหน้าทอง แล้วอธิษฐานแผ่เมตตาว่า

พุทธัง อนันตัง ธัมมัง จักรวาลัง สังฆัง นิพพานัง ปัจจโย โหตุ