พรโชคลาภวันนี้ของคุณคืออะไร ?Lady Rivera Witch of Stone

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 พรโชคลาภวันนี้ของคุณคืออะไร ? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ปกตินัทไม่เปิดไพ่ให้ใคร โดยเฉพาะชุดนี้เป็นชุดไพ่ตำนานเทพเจ้ากรีก เพิ่งได้มาใหม่ยังไม่เคยเปิดให้ใครมาก่อนเลย

เมื่อมีเสียงผุดขึ้นมาในใจ
"ให้ผู้คนได้รับพรของฉันผ่านเธอสิ"

เมื่อเสียงคุรุภายในบอก ฉันทำตามเสียงหัวใจที่ส่งมาเป็นพรให้สามประการ

ขั้นตอน
-------------
1. ตั้งจิตให้นิ่ง

2. เลือกไพ่มา 1 ใบ (มี1/2/3) 

พรจงสถิตอยู่กับเธอนะ


ไพ่ใบที่ 1


 ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่หลั่งไหลมาดุจสายเงินสายทองเมื่อคุณเปิดตาเปิดใจให้กว้างกว่านี้ ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล คุณจะเห็นความมั่งคั่งได้มากกว่าที่ตาเห็น เปิดใจให้กว้าง เพราะใจคือภาชนะที่รองรับพลังแห่งความมั่งคั่งนั้นใว้ คุณจะครอบครองสิ่งนั้นไว้ได้ตามขนาดของใจที่ใหญ่พอจะครอบครองมันได้เท่านั้น


ไพ่ใบที่ 2ต้นกล้าแห่งความมั่งคั่ง

ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กำลังเจริญเติบโตและงอกงาม 

ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตาม คุณได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งนั้นเอาไว้แล้ว ในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตที่ผ่านมา สิ่งนี้กำลังออกดอกออกผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เพราะประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของคุณเป็นดั่งทรัพย์ในดินอันอุดมสมบูรณ์ของตัวคุณเอง  มันกำลังเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างงดงาม

ความมั่งคั่งอยู่ในปัจจุบันขณะ จงเก็บเกี่ยวมันไว้ด้วยใจที่เป็นสุข


ไพ่ใบที่ 3คุณคือต้นกำเนิดของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มิได้อยู่ภายนอก หากแต่อยู่ภายใน ใช้ใจเป็นกุญแจจากความรู้สึกไขกล่องสมบัติที่อยู่ในตัวคุณออกมาสสารรวมตัวกันเป็นสิ่งของภายนอกคือกระจกสะท้อนภาพภายในใจของคุณ เมื่อมันเป็นภาพอยู่ในหัวเราได้ มันสามารถเป็นความจริงได้เช่นกัน เพียงคิด พูดและทำให้เป็นสิ่งเดียวกัน เพราะพลังความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อยู่ในมือคุณ คุณเป็นต้นกำเนิดของสิ่งทั้งปวง


#ด้วยรักอันเป็นนิรันดร์
#LadyRiverawitchofstone
Lady Rivera Witch of Stone