แนะนำการทำบุญที่เหมาะสมกับผู้ที่เกิดวันต่างๆ ช่วง 1-15 มิถุนายน 2563 by พี่หมอเกส (ทำนายด้วยไพ่ The Mystery of Runes)

แนะนำการทำบุญที่เหมาะสมกับผู้ที่เกิดวันต่างๆ

ช่วง 1-15 มิถุนายน 2563  by พี่หมอเกส (ทำนายด้วยไพ่ The Mystery of Runes)

ทีมอาทิตย์ : ชวนเพื่อนไปถวายหลอดไฟหรือเติมน้ำมันตะเกียง มอบแสงสว่างทั้งทางวัตถุและความคิด

ทีมจันทร์ : ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิต ให้เค้ารู้สึกปลอดภัยคลายวิตกกังวล

ทีมอังคาร : พาคนรักหรือผู้มีอุปการะคุณไปถวายหรือบริจาคของเป็นคู่

ทีมพุธกลางวัน : เป็นครูอาสาสมัครสอนเด็กในชุมชนหรือถิ่นทุรกันการ

ทีมพุธกลางคืน : สวดมนต์ทำสมาธิ หยุดคิดพิจารณาให้เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังค้นหาอย่างถ่องแท้

ทีมพฤหัสบดี : ดูแลบำรุงผู้มีพระคุณ พ่อแม่ ให้ท่านได้มีความสุขกาย สบายใจ

ทีมศุกร์ : ช่วยงานสาธารณะกุศลตามสมควรแก่กำลังและความสามารถ

ทีมเสาร์ : สวดมนต์ นั่งสมาธิ สงบจิตใจ เพื่อพิจารณาให้เห็นถึงเหตุและผล