การขอพรในคืนพระจันทร์เต็มดวง


ฤกษ์ขอเงินพระจันทร์ และ ฤกษ์ขอพรพระจันทร์ 

ฤกษ์ขอเงินพระจันทร์ คือวันอมาวสี  สามารถทำ ช่วงก่อน และ หลัง เวลาเกิดวันจันทร์ดับ  8-12 ชั่วโมง 

ภาษาอังกฤษ เรียก New Moon

วันอมาวสี ปรกติจะเป็นวันพระใหญ่สิ้นเดือนที่สำคัญ ของ พุทธสาสนิกชน  เคล็ดคือ ควรตักบาตรตอนเช้า  มีการให้ทาน ปล่อยชีวิตสัตว์  ประการสำคัญคือ ต้องระวังรักษาจิตใจให้ผ่องใส ไปในทางที่ดีงาม สร้างความรู้สึก อารมณ์ให้ปลอดโปร่งแจ่มใส 

ประการสำคัญ  มีเทคนิค นำเงินจำนวนหนึ่งเตรียมไว้ใส่ในกระเป๋าเงิน ที่ใช้เป็นประจำ  เก็บไว้ให้เต็มกระเป๋าตลอดวัน อย่างน้อย 6 ชั่วโมง นำมาวางไว้ที่หัวเตียง หรือ บนพาน หรือ ภาชนะอันสมควร หน้าพระพุทธรูป 


New moon  Aug  = 19 Aug Time 9.41 am 

New moon Sep =  17 Sep Time 18.00 

New moon Oct = 17 Oct Time 02.31 am 

New moon Nov = 15 Nov Time 12.07 

New moon  Dec = 14 Dec Time 23.16


 วันปุรณมี คือ วันจันทร์เพ็ญ 

เชื่อว่า เหมาะสำหรับ ขอพร เพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิต  ศักดิ์สิทธ์ในการทำน้ำมนต์ ด้วยค่ะ

เป็นวันมงคล  สร้างสรรค์ ให้บังเกิดความมงคล ในชีวิต  มีการตั้งจิต ขอพรพระจันทร์ 

ในเดือนกรกฏาคม คือ วันอาทิตย์ 5 กรกฏาคม  วันอาสาฬหบูชา  และ มีจันทรคราส เงามัว เวลา 11.30 น.

เดือน สิงหาคม คือ วันที่ 3 สิงหาคม  สามารถ ขอพรได้จ๊ะ 1 ข้อ เท่านั้น

Full moon   Aug  = 2 Sep Time 12.22

Full moon   Sep  = 2 Oct Time 04.05

Full moon Oct  =   31 Oct Time 21.49

Full moon Nov  =  30 Nov Time  16.29 

Full moon Dec = 30 Dec Time 10.28


อนึ่ง วันเพ็ญ เดือน 12  หรือ วันลอยกระทง  เป็นวันศักดิ์สิทธ์ ในการทำน้ำมนต์  ก่อนเที่ยงคืน ของคืนจันทร์เพ็ญ 

ก่อน เทียงคืน พอสมควร จุดเทียนขาวที่ขันทำน้ำมนต์ ให้น้ำตาเทียนหยดลงในน้ำ โดยท่องคากำกับ 9 จบ ซึ่งมีคาถาวา 


ปุณณจันโท วิชานันเต วิสุทธาวโก วโร พุทโธ สัมัมมรังสี มุนโน มัตถเกสุกัง

หรือ สวดคาถายันทุน 9 จบ เพิ่มด้วย 


ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ 

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 

ปาปัคคะโฆ ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ 

เสร็จแล้วรอให้เงาพระจันทร์ ปรากฏในขันทำน้ำมนต์ 

ตั้งจิตอธิษฐานตามปรารถนา หนึ่ง ข้อ 


น้ำมนต์ ใช้ดื่มกิน หรือ อาบ ควรทำทันที หลังจาก เสร็จพิธีการ 


ขอบคุณมากค่ะ  

ติดตาม ได้ตลอดนะจ๊ะ 

มีบริการดูดวง มากมาย 

Hot hit คือ Soulmate Astrology จ้า เชคดวงเนื้อคู่ เราและคู่รัก 

และ โปรโมชัน ดูดวงฟรี 1 คำถาม ได้ในวันที่ 1-4 ของทุกเดือน