สนามพลังงานของราศีกรกฎ

ในตอนนี้....
สนามพลังงานเคลื่อนที่....
เข้าสู่ราศีกรกฏเป็นที่เรียบร้อยแล้ว....

สายน้ำ - พลังของกระแสน้ำ -
พลังงานของความรู้สึกอันอ่อนไหว -

ราศีกรกฎ ทำงานสอดคล้องกับความรู้สึกเป็นหลัก อารมณ์อันอ่อนไหว การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ นอกจากนี้ยังทำงานเกี่ยวกับความเป็นแม่ ครอบครัว บ้าน อาหาร น้ำ อดีต ประวัติศาสตร์ และรวมไปถึงแผ่นดินเกิด ประเทศเกิดด้วย.....

ถ้าพลังงานเราไม่สมดุลกับสนามพลังงานใหม่นี้
- ความรู้สึกจะอ่อนไหวมาก จิตใจภายในจะปั่นป่วนมาก
- เปลี่ยนแปลงจนไม่สงบ ความคิดความรู้สึกเคลื่อนไหวตลอดเวลาตามสถานการณ์รอบตัว
(เหมือนกับน้ำที่เป็นของเหลว)
- คิดมาก รู้สึกมาก ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล
- สัมผัสกับความรู้สึกและรับความรู้สึกได้ง่ายจนอารมณ์ของตัวเองไม่คงที่
- รับความสะเทือนใจได้ง่าย บาดเจ็บทางใจได้ง่าย เจ็บช้ำจนปวดร้าวลึก โดยเฉพาะคนที่สำคัญ สามารถทำให้ล้มทั้งยืนได้เลย

แล้วถ้าเราปรับพลังงานจนสอดคล้องกับสนามพลังของราศีกรกฏ ผลที่ได้คือ
- เข้มแข็งในการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์โดยไม่เสียความเป็นตัวเอง
- ดูแล ปกป้อง ช่วยเหลือเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้
- เข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น อ่อนโยนมากขึ้น เห็นใจในความเป็นมนุษย์ของตัวเองและผู้อื่น
- เข้าใจในความรู้สึกของตัวเอง สามารถปรับความรู้สึกของตัวเองได้

ถ้าเรามองในแง่ภาพที่กว้างขึ้นออกไป
- การได้กลับมาอยู่กับบ้านพักชีวิต การทบทวนอดีตที่ผ่านมา การได้ลองทำอาหาร การอยู่ใกล้น้ำสัมผัสกับน้ำ การเยียวยาความรู้สึกของตัวเอง ปล่อยวางความรู้สึกลงบ้าง การปกป้องดูแลเลี้ยงดูให้อะไรบางอย่างเติบโต เช่น การปลูกต้นไม้ รวมทั้งการที่ได้ดูแลตัวเอง ดูแลคนที่เรารัก ได้สัมผัสกับความอบอุ่นของครอบครัว ทั้งหมดนี้เป็นพลังงานของกรกฏทั้งสิ้น และแน่นอนว่ารวมไปถึงการเห็นใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดิน บ้านหลังใหญ่ที่สุดของเราด้วย

- ความกลัวเป็นพลังงานที่กระตุ้นให้จิตวิญญาณสั่นสะเทือนได้ง่ายมาก
ถ้าเรารู้สึกได้ถึงความกลัว การสั่นสะเทือนภายใน โปรดรับฟังและค่อยๆ เยียวยาตัวเองด้วยวิธีการข้างต้นนะครับ

- ความกลัวไม่ได้มาเพื่อให้เรารู้สึกกลัว
แต่มาเพื่อเขย่าให้เรา " ตื่น "
(แม้จะเขย่าแรงมากกกกกกก็ตามในครั้งนี้)
ตื่นขึ้นมาเห็นความจริงของชีวิต
ตื่นขึ้นมาเพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตเดิม ๆ
ที่ตอนนี้ไปต่อไม่ได้แล้ว....

พลังงานยุคสมัยกำลังเปลี่ยนแล้ว
ไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยน เราต้องปรับตัวจริงๆ ครับ
คนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้จะไปต่อได้
ส่วนคนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
เหตุการณ์จะนำพาสิ่งที่เรียกว่า " วิกฤต "
มาบังคับให้เราเปลี่ยนให้ได้ในที่สุด
" วิกฤต " เป็นสิ่งที่ยากลำบาก
แต่บางครั้งก็จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ครับ

เหตุการณ์จะเป็นพลังงานเบื้องหลังอยู่อย่างนี้
ไปจนครบ 6 เดือน จนเมื่อถึงสุริยุปราคาเดือนธันวาคม รอบนี้ถึงจะเป็นของจริง จะเป็นการสั่นสะเทือนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด รอบสุดท้ายครับ

- ขอส่งกำลังใจให้ทุกๆ ชีวิต ทุกๆ การตื่นรู้ ทุกๆ ความเข้าใจ ทุกๆ การเปลี่ยนแปลง และขอให้ทุกคนพบกับความสงบสุขในหัวใจนะครับ 💙💙

:")