เนื้อคู่เป็นแบบไหน ดูได้จากเส้นลายมือ

ปลดล็อค

ด้วยเหรียญเพื่ออ่านบทความนี้