ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 18 กันยายน 2563

#DailyTarot: Blood Type Series II

ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 18 กันยายน 2563

“อึดอัด...แต่ต้องทนเก็บไว้” 

..........


#A : ถ้าคิดแล้วได้ทำตามฝัน… ก็จะได้ตามที่คาดฝันไว้ อะไร ๆ มันไม่ได้ยากเกินเอือม

#B : อาจจะดูไม่มีเหตุมีผลอยู่… แต่ทุกการกระทำก็มีความหมาย

#AB : สิ่งที่ทำไปก็เพื่อใครบางคน… แต่เค้าอาจจะไม่เห็นคุณค่า

#O : เหมือนปลายทางมันจะไกลเกินจะไปถึงแล้ว… แต่ยังไงปลายทางก็ยังมีเรื่องที่รออยู่

..........