ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 20 กันยายน 2563

#DailyTarot: Blood Type Series II

ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 20 กันยายน 2563

“เป็นในแบบที่ควรเป็น... ทำในสิ่งที่ควรทำ” 

..........


#A : หากตั้งใจลงมือทำอะไรไปแล้ว..อย่าได้เลิกล้มความตั้งใจ ยังมีคนให้ความสนับสนุนอยู่ 

#B : ฟังความคิดเห็นกันบ้าง เพื่อเข้าใจว่าที่ทำลงไปทั้งหมดนั้น..ทำไปทำไม 

#AB : ก่อนละลงมือทำอะไร ให้คิดถึงผลกระทบให้ถี่ถ้วน โดยเฉพาะผลที่จะเกิดกับคนใกล้ชิด   

#O : พยายามตัดสินใจให้เด็ดขาด… และทำลงไปให้ชัดเจน ด้วยเหตุผลไม่ใช่เพราะอารมณ์

..........

Deck : “In Between Tarot”

Teller : “ดร.นัท เดอะ ทาโรต์”