ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 22 กันยายน 2563

#DailyTarot: Blood Type Series II

ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 22 กันยายน 2563

“ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก...ต้องเตรียมตัวให้พร้อม” 

..........


#A : ความเซอร์ไพรส์มันไม่เข้าใครออกใคร… อยู่ๆจะเจอมันก็ต้องเจอ

#B : อาจจะต้องกลับมานึกถึงคำตักเตือนหรือคำทัดทาน เหตุการณ์บางอย่างก็โทษใครไม่ได้ 

#AB : เรื่องราวพิเศษอาจเกิดขึ้นกับคนพิเศษ… ยิ่งทำดีเท่าไหร่ก็ยิ่งจะพิเศษเท่านั้น 

#O : เพื่อน...คือคนสำคัญในเวลาที่มีปัญหา สนับสนุนการทั้งตอนที่มีความสุขและตอนที่ไม่สบายใจ 

..........

Deck : “Tamkwuan oracle card”