ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 25 กันยายน 2563

#DailyTarot: Blood Type Series II

ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 25 กันยายน 2563

“อาจจะยังมองไม่เห็นของมีค่าที่อยู่ใกล้ตัว” 

..........


#A : อย่าพยายามอยากฟังเรื่องที่ไม่อยากฟัง… อย่าพยายามอยากรู้เรื่องที่ไม่อยากเห็น

#B : ที่ทำมาทั้งหมด… ทำมาดีอยู่แล้ว แต่มันก็ยังวางใจไม่ได้

#AB : ถึงมันจะวุ่นวายแต่สุดท้ายมันก็เสร็จ… เรื่องบางเรื่องก็จะมีคนอื่นมาช่วยยุ่งกันเยอะ

#O : มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะมีใครสักคนเข้ามาเข้าใจ… โดยอาจจะไม่ต้องพูดอะไรกันสักคำ 

..........

Deck : “Dreaming Way Tarot”

Teller : “ดร.นัท เดอะ ทาโรต์”