ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 21 ตุลาคม 2563

#DailyTarot: Blood Type Series 

ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 21 ตุลาคม 2563

“ความรู้สึกกังวล...ไม่ได้ช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้น” 

..........


#A 

[งาน] เรื่องราวความติดพันยังแก้ไม่จบ มันยังผูกมัดคาราคาซังอยู่ ความรู้สึกวันนี้อาจจะหงุดหงิดมาก

[เงิน] เรื่องของการเงินจะเบาใจไปได้ แต่ความรู้สึกเหนื่อยก็ยังคงอยู่ ยังต้องพยายามอีกนิด

[ความรัก] ความรักความสัมพันธ์ด้วยค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างช้าๆ มันอาจจะยังไม่ทันใจแต่ดีกว่าไม่มีอะไรเลย


#B 

[งาน] เป็นโอกาสดีๆที่จะคิดโปรเจคใหม่ๆแล้วเริ่มต้นทำ สำหรับงานเดิมจะต้องใช้ความละเอียดมากขึ้นเป็นพิเศษ

[เงิน] ปัญหาทางด้านการเงินจะได้รับความช่วยเหลืออีกครั้ง ข้อตกลงบางอย่างที่จำเป็นจะต้องแลกอะไรไปบ้าง

[ความรัก] จะมีใครคนหนึ่งพยายามเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ อยู่ที่ว่าใจเราจะเปิดรับหรือเปล่า


#AB 

[งาน] จะมีเรื่องราวมาให้รับผิดชอบอย่างจริงจัง ต้องใช้ความประณีตและสมบูรณ์แบบจึงจะประสบความสำเร็จ

[เงิน] การเงินวันนี้อาจจะเหนื่อยใจมากหน่อย คนที่มีปัญหาร่วมด้วยอาจทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหมือนลอยตัวเหนือปัญหา

[ความรัก] ความรักความสัมพันธ์กำลังจะค่อยๆฟื้นฟูขึ้น บางทีการไม่พูดอะไรเลยอาจจะทำให้เข้าใจกันมากขึ้นก็ได้


#O 

[งาน] ถึงแล้วภาระงานมันวุ่นวายแต่ก็รู้ว่าควรจะทำอะไรก่อนอะไรหลัง ผลการทำงานค่อนข้างจะสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจ

[เงิน] การเงินเริ่มมีภาวะที่จะเสี่ยงการตัดสินใจในวันนี้จะมีผลต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

[ความรัก] วันนี้เรื่องคนอื่นมันโดดเด่นมากกว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์ ทำอะไรลงไปเขาก็อาจจะยังไม่รู้สึก 

 

.......... 

Deck : “Law of Attraction Tarot”

Teller : “ดร.นัท เดอะ ทาโรต์”