Pick a card สถานการณ์รักเราจะเป็นอย่างไร? หลังวันลอยกระทง - ไพ่กองที่ 5

Pick a card สถานการณ์รักเราจะเป็นอย่างไร? หลังวันลอยกระทง - ไพ่กองที่ 5

    สถานการณ์ความรักหลังวันลอยกระทงต่างคนต่างก็ชิล ๆ ต่อกัน แต่เป็นความรักที่มั่นคง ความสัมพันธ์ของคนที่ไพ่กองนี้เป็นความรักแบบสบาย ๆ ต่อกัน ต่างก็ให้อิสระทั้งด้านความคิดและการกระทำกับอีกฝ่าย ถึงจะเป็นความรักที่ดูชิล ๆ ก็ตามแต่ก็เป็นความรักที่มั่นคงในระดับหนึ่งเลยนะ มีโอกาสที่จะได้พูดคุยเกี่ยวกับงานแต่งงาน หรือในบางคู่มีโอกาสได้หมั้นหมายกันด้วย ถือว่าเป็นข่าวดีมาก ๆ เลยค่ะ