มนต์ประสบเนตร เพื่อความประทับใจแรกพบ

ภาพโดย Gerd Altmann จาก Pixabay 


คาถาประสบเนตร

โอมพระเนตร เล็งแลไปต้อง เป็นบ่วงคล้องต้องตานาง
เนตรจะพันธัง จิตจะพันธัง อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ

มนต์นี้ท่องเมื่อสบตาเขา เขาเห็นเราจะบังเกิดความรักใคร่