คำถวายธูปเทียน ทอง ดอกไม้ พวงมาลัย

คำถวายธูปเทียน ทอง ดอกไม้ พวงมาลัย

อิมังธีปะ ธูปะปุบภะอะรานิ รัตตะนัต ตะยัดเสวะ อะภิปูเชมะ

อัมหากัง รัตะตะนัตตะ ยัดสะปูชา ทีคะรัตตัง หิตา ยะสุขา ยะหา

ภาพโดย Helena Cuerva จาก Pixabay