การถอยออกมามันอาจจะไม่มีความสุข แต่มันอาจจะไม่ทุกข์เท่าเดิม