ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 13 ธันวาคม 2563

#DailyTarot: Blood Type Series 

“ในทุกอุปสรรค ยังมีความหวังให้รอคอย” 

ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 13 ธันวาคม 2563

..........


#A 

 • [งาน] ในวันนี้ที่มีแนวโน้มได้ข่าวดีเรื่องของการงาน สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้จะมีความคืบหน้าไปมาก คนที่สมัครงานไว้มีโอกาสได้ข่าวดี

 • [เงิน] เรื่องของการเงินในวันนี้จะค่อนข้างนิ่ง ไม่ได้เงินมากกว่าที่ตกลงหรือคาดหวังเอาไว้ วันนี้ไม่ค่อยอยากใช้จ่ายอะไรเพราะมีความรู้สึกว่าเสียดายเงิน

 • [ความรัก] สิ่งที่พยายามมานานจะประสบความสำเร็จ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ก็มีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดี


#B 

 • [งาน] มีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่เข้ามารับผิดชอบผู้ใหญ่หรือเจ้านายเล็งเห็นความสำคัญ มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุน

 • [เงิน] การเงินในวันนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จดี รายรับที่คาดหวังไว้มีโอกาสจะได้ตามชีวิต การค้าเพื่อการเก็งกำไรจะประสบความสำเร็จ

 • [ความรัก] เขาคนนั้นจะแสดงออกถึงความห่วงใยจนสัมผัสได้ แต่ก็อย่าลืมว่าเราเองไม่ควรเป็นผู้รอรับอย่างเดียว


#AB 

 • [งาน] มีสัญญาณที่ดีในเรื่องของการใช้งานโดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ถึงแม้จะหัวมากกว่าแต่ก็นำพาไปสู่ความสำเร็จได้

 • [เงิน] การเงินมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมาก ข้อตกลงจะรู้ล่วงไปได้ด้วยดี เห็นช่องทางการค้าที่ดีขึ้น

 • [ความรัก] จะมีเรื่องราวที่เข้ามาทำให้รู้สึกลังเลและตัดสินใจไม่ได้ ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกเชื่อใจตัวเองหรือเชื่อเขาคนนั้น


#O 

 • [งาน] การงานในวันนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายและดูเหมือนว่าจะเสร็จแต่ก็ไม่เสร็จสักที มีโอกาสกลับมาแก้ปัญหาซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

 • [เงิน] หากเป็นไปได้ให้งดการใช้จ่ายเพื่อสนองความต้องการของตัวเอง จะมีรายจ่ายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับมนุษยธรรมเข้ามาให้ช่วยแบกรับ

 • [ความรัก] อาจเกิดความขัดแย้งกันที่ีสาเหตุจากเรื่องเล็ก ๆ แล้วลุกลามไปเรื่องใหญ่โตได้ 

 

 


Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15811.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15811.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15811.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412