Pick a card อะไรที่คุณจะต้องไปฝ่าฟันในช่วงนี้ - ไพ่กองที่ 2

Pick a card อะไรที่คุณจะต้องไปฝ่าฟันในช่วงนี้ - ไพ่กองที่ 2

ไปลุยกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ ๆ งานใหม่ การลงทุนใหม่ อย่าใจดีหรือใจอ่อนเกินไป อะไรที่มากเกินไปอาจจะกลับมาทำร้ายตัวเราเองได้