Pick a card อะไรที่คุณจะต้องไปฝ่าฟันในช่วงนี้

    คุณมีเกณฑ์จะต้องเจอกับอุปสรรคอะไร ให้ต้องฝ่าฟัน? เลือกกองไพ่ที่ชอบ แล้วไปเช็กดวงกันเลยค่ะ


วิธีเล่น

1.)  ให้ตั้งสมาธิ อธิษฐาน คิดถึงสิ่งดีๆ

2.)  เลือกไพ่มา 1 ชุด จาก 4 ชุด แล้วอ่านคำทำนายด้านล่างได้เลยค่ะ