Pick a card เขาแค้นอะไร ถึงได้มาทำร้ายเรา - ไพ่กองที่ 4

Pick a card เขาแค้นอะไร ถึงได้มาทำร้ายเรา - ไพ่กองที่ 4

การสื่อสารกับคนในครอบครัวให้ระวังคำพูด เพราะคำบางคำพูดออกไปแล้วคนฟังอาจจะเสียใจก็ได้นะคะ พูดกันดี ๆ ยังไงก็ครอบครัวเดียวกันค่ะ