ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 14 มกราคม 2564

#DailyTarot #BloodTypeSeries 

“ไอเดียใหม่ๆจะเริ่มต้นจากความหลากหลายกว่าที่เคยเป็น” 

(78 Shopaholic • 55 Startup • 21 LGBT )

ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 14 มกราคม 2564

..........


#A 

[งาน] มีโอกาสจะได้กลับไปจับงานที่เคยคาดหวังเอาไว้แต่พลาดหวังไป มีแนวโน้มที่จะได้ทำงานที่ถนัด การทำงานจะประสบความสำเร็จ (43 Remember)

[เงิน] อาจจะต้องนำเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือใครบางคนที่กำลังเดือดร้อน ช่วยเหลือตามกำลังที่มีเพื่อความสบายใจ (32 Sick)

[ความรัก] ในมุมมองของความรักความสัมพันธ์อาจจะเจอกับเรื่องบางเรื่องที่คิดว่าไม่สามารถจะเป็นไปได้ แต่มันก็จะเกิดขึ้น (26 Shock)


#B 

[งาน] สภาวะการทำงานค่อนข้างมีปัญหามีเรื่องที่ติดขัดบ้างแล้วก็จบลงไม่ง่าย อาจจะต้องทำใจและปล่อยวางบ้าง (13 Make merit)

[เงิน] จะต้องมีความเข้มงวดในเรื่องของการใช้จ่ายมากขึ้น จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่จะต้องทำให้หันกลับมารัดเข็มขัด (37 Descipline)

[ความรัก] ความรักความสัมพันธ์ในเชิงคู่รักอาจจะไม่ค่อยมีพัฒนาการ หลายๆคนอาจจะยังวนเวียนอยู่กับคำว่าเฟรนด์โซน (47 Family time)


#AB 

[งาน] การทำงานที่ทำอยู่ในขณะนี้อาจจะลุยไปคนเดียวไม่ได้ การทำงานร่วมกันจะเป็นทางออกที่ดี (40 Party)

[เงิน] จะได้รับแรงสนับสนุนในเรื่องของการเงินเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า แต่อย่างไรมันก็คือผลประโยชน์  (71 Support)

[ความรัก] จะมีในบางจังหวะที่อยากจะอยู่คนเดียวบ้าง เป็นช่วงเวลาที่จะได้คิดทบทวนถึงความสัมพันธ์ในอดีต (27 Rest)


#O 

[งาน] การทำงานไม่เป็นไปตามความคาดหวังทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและอยากจะวางทิ้งเอาไว้ แต่จะทำแบบนั้นก็ไม่ได้ (41 Boredom)

[เงิน] ผลตอบรับในเรื่องของการเงินค่อนข้างเป็นไปตามความคาดหวัง ถึงไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนักแต่ก็พอที่จะทำให้สบายใจ (3 Relax)

[ความรัก] บรรยากาศในเรื่องของความรักค่อนข้างจะกดดันมากๆ แต่เป็นเรื่องที่กดดันตัวเองเท่านั้น (12 Depression)