ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 15 มกราคม 2564

#DailyTarot #BloodTypeSeries 

“แทบจะไม่มีใครที่สมหวังโดยที่ไม่ผ่านการผิดหวัง” 

(3 of Wands • 3 of Swords • 3 of Cups)

ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 15 มกราคม 2564

..........


#A 

[งาน] มีงานบางอย่างที่จะเข้ามาให้ทำอย่างเร่งด่วนมาก ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องด่วนของเราแต่ก็จะเป็นเรื่องด่วนของคนอื่น (XVI - Tower)

[เงิน] มีโอกาสที่จะได้จับเงินเพิ่มเติมเข้ากระเป๋าสูงมาก โดยเฉพาะการเงินที่มาจากการเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ๆ (Page of Pentacles)

[ความรัก]  ด้วยบรรยากาศความรักที่ดูเหมือนไม่รู้ทิศรู้ทาง แต่ก็จะได้รับสัญญาณบางอย่างจากใครบางคนที่คิดว่าหายไปแล้ว (8 of Wands)


#B 

[งาน] การงานวันนี้ค่อนข้างเด่นมากโดยเฉพาะการงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการก่อสร้าง รวมถึงการประดิษฐ์ (3 of Pentacles)

[เงิน] สภาวะการเงินในวันนี้ค่อนข้างตึง โดยเฉพาะการเงินที่เน้นการผลิตดอกออกผลจะได้ผลลัพธ์ค่อยข้างช้า (Page of Wands)

[ความรัก] อย่าไว้วางใจในความเงียบหรือความปกติ มีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลัง และอาจทำให้เกิดผลกระทบโดยไม่รู้ตัว (XII - The Hanged Man)


#AB 

[งาน] การทำงานในวันนี้ไม่ค่อยจะได้คืบหน้าสักเท่าไหร่ ใช้เวลาหนักไปทางคิดมากกว่าทำ อาจจะเป็นการใช้เวลาโดยไม่เกิดประโยชน์ (9 of Swords)

[เงิน] การเงินวันนี้มีความงอกเงยสูงมาก การติดต่อค้าขายมีแนวโน้มที่จะได้กำไรงาม ข้อตกลงจะเป็นไปได้ในทางที่ดี (2 of Cups)

[ความรัก] ปัญหาของความสัมพันธ์กำลังเข้าสู่ภาวะที่กำลังจะคลี่คลาย ความสบายใจกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า (XVIII - The Moon)


#O 

[งาน] ความเรื่องการงานยังคงมาไม่ถึงแต่มีแนวโน้มที่จะเข้ามาได้ในไม่ช้า แม้ว่าตูให้มาแต่ข่าวสารก็จะมาได้ (2 of Wands)

[เงิน] สถานการณ์ด้านการเงินเริ่มมีความโดดเด่น ปัญหาที่ติดขัดจะได้รับการแก้ไขหรือช่วยเหลือ (XX - Judgement)

[ความรัก] สำหรับคนที่ความสัมพันธ์มีปัญหา ปัญหานั้นจะยังคงไม่มีการขยับคืบหน้าหรือถอยหลังไปไหน มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในเร็วๆนี้ (8 of Cups)