Whisper tarot ไม่ยอมแพ้แม้เสียทุกอย่าง

Deviant moon : The Chariot


“ไม่ยอมแพ้ แม้เสียทุกอย่าง”


โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ซึ่งเป็นผลทำให้ครอบครัวต่างๆมีรายได้ลดลงค่อนข้างที่จะมากหรือบางครอบครัวนั้นขาดรายได้ไปเลยก็มี


แต่ถึงกระนั้นพ่อหมออยากให้ทุกคนไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกับไพ่ The Chariot ครับ

จากภาพเราจะเห็นเป็นคนที่เหลือเพียงแต่หัวที่หุ้มไปด้วยชุดเกราะและมีล้อในการขับเคลื่อน

เหตุผลที่เขาเหลือเพียงแต่หัวคือ เขาถูกดาบหรือของมีคมอะไรสักอย่างตัดไปที่คอของเขา

แต่ว่าตัวเขาเองไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมที่จะตายเขาจึงสร้างชุดเกราะขึ้นมาใส่

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัตรายจากของมีคมเหมือนรอบที่แล้วและมีล้อเพื่อใช้ในการเดินหน้าต่อไป

แม้จะใช้เวลาสร้างชุดเกราะนี้นานจนเขาต้องอดหลับอดนอนไปหลายวัน

แต่เพื่อให้ได้เดินหน้าต่อไปเขายอมที่จะเหนื่อย เพื่ออณาคตของตัวเองในวันข้างหน้า.


ดังนั้น อย่ายอมแพ้กันนะครับไม่ว่าจะล้มลงสักกี่ครั้ง ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ ชีวิตเราก็ยังไม่จบ