ชะตาชีวิตคนเกิดวันอังคาร

หญิงชายผู้ใดเกิดในวันอังคาร           จิตใจห้าวหาญ มีรกพันคอ

โกรธเร็วดังไฟใจไม่ย่อท้อ                 ใด้พึ่งแม่พ่อ เป็นที่นั้นคง

พี่น้องวงศาไม่มาซื่อตรง                    ท่าให้หลงจนใด้รำคาญ

แต่มีปัญญาเจรจาอ่อนหวาน               ไม่เกียจไม่คร้านต่อนานจึงดี

ชะตาอาภัพเกิดกับที่นี่                        ต้องย้ายจึงดีไปอยู่ที่อื่น

ใด้ดีสองครั้งมั่งคั่งยั่งยืน                     แล้วกลับหดคืนใด้ยากสองหน

จะต้องร้อนรนเพราะภัยผจญ               เครือญาติของตนทำเดือดร้อนใจ

ต่อแก่ชราจะผาสุกใจ                        สิ้นสุดโพยภัยใด้ทรัพย์สุดดี ฯ