ชะตาชีวิคนเกิดวันพุธ

หญิงชายผู้ใดเกิดในวันพุธ                    ใจดีที่สุดทั้งหญิงและชาย

แต่ไร้วงศาญาติกาทั้งหลาย                  ใจพลันมักง่ายไม่คิดหลังหน้า

มักเอาผู้อื่นเป็นที่พึ่งพา                        ทรัพย์สินนานาทำใส่ตัวเอง

ถ้าเป็นสมณะคนจะยำเกรง                    คฤหัสถ์โฉงเฉงโก้งเก้งลุกลน

ใจชอบนักเลงผู้หญิงมักรัก                    คบเพื่อนต่ำศักดิ์มักจะร้อนรน

ตกยากหลายครั้งได้ดีหลายหน             พ่อแม่แห่งตนมิได้ปฏิบัติ