Pick a card งานที่ทำอยู่นี้ มีสิทธิ์จะรุ่งไหม โดย พี่หมอนุช Tarot of the day

    เช็กดวงการงานกันค่ะ ว่าช่วงต้นปีนี้งานของคุณจะรุ่ง ปัง หรือร่วง ต้องระมัดระวังบ้างนะ แล้วต้องทำงานยังไงให้รอดในสถานการณ์นี้ ตั้งสมาธิ แล้วเลือกไพ่กันเลย


วิธีเล่น

1.)  ให้ตั้งสมาธิ อธิษฐาน คิดถึงสิ่งดีๆ

2.)  เลือกไพ่มา 1 ชุด จาก 4 ชุด แล้วอ่านคำทำนายด้านล่างได้เลยค่ะเลือกไพ่กองที่ 1 คลิกที่นี่

เลือกไพ่กองที่ 2 คลิกที่นี่

เลือกไพ่กองที่ 3 คลิกที่นี่