ธีมความท้าทายในสัปดาห์นี้ของแต่ละราศี | 21-28 กุมภาพันธ์ ​2564

ธีมความท้าทายในสัปดาห์นี้ของแต่ละราศี

What's challenge coming for this week for the signs? 


เป็นการอ่านแบบเอเนอร์์จี้โดยรวม อาจจะไม่ตรงกับคุณทั้งหมด

แต่ก็สามารถใช้เป็นไกด์ไลน์ คำแนะนำหรือคำเตือนได้

วันที่ยึดหลักตามศาสตร์ตะวันตกค่ะAries - Karmic Relationship 

Taurus - Perspective 

Gemini - Decision / Rewards

Cancer - Boundaries / Codependency

Leo - Misleading

Virgo - Inner Authority 

Libra - Put your needs first 

Scorpio - What has done before

Sagittarius - Birth / New life

Capricorn - Be cautious 

Aquarius - Transmission 

Pisces - Unlearn