คุณควรกังวลในเรื่องอะไรในสัปดาห์นี้​ | 7-13 มีนาคม​ 2564

What should you concern this week? 

คุณควรกังวลในเรื่องอะไรในสัปดาห์นี้​ | 7-13 มีนาคม​ 2564


เป็นการอ่านแบบเอเนอร์์จี้โดยรวม อาจจะไม่ตรงกับคุณทั้งหมด แต่ก็สามารถใช้เป็นไกด์ไลน์ คำแนะนำหรือคำเตือนได้ วันที่ยึดหลักตามศาสตร์ตะวันตกค่ะ


Aries             Wasting time on ridiculousness 

Taurus          Go get what you want

Gemini          Let go of those who broke your heart

Cancer          Make better choices

Leo                Get yourself together

Virgo             Get some sleep, You're tired

Libra              Stop trying to change people

Scorpio         Now it's not the right time

Sagittarius   Figure it out on your own

Capricorn     You're giving away your power

Aquarius       What are you waiting for? 

Pisces           Forgive, Just let it go
𝔸𝕝𝕚𝕔𝕖 🦋