ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 21 มีนาคม 2564

#DailyTarot #BloodTypeSeries 

“กลับมาทบทวนอีกรอบ… เพื่อความรอบคอบและมั่นใจ” 

(6 of Swords • 7 of Swords • 2 of Swords)

ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 21 มีนาคม 2564

..........


#A 

[งาน] ทำงานอยู่ที่เคยทำจะไร้ปัญหามากที่สุด… แต่ถ้าอยากจะทำอะไรใหม่ๆ ก็ควรจะได้หาที่ปรึกษาดีๆ 

[เงิน] เงินคราวนี้จะมาพร้อมกับงานแต่ดูผ่าน ๆ เหมือนจะไม่คุ้ม… โอกาสที่จะได้เงินเยอะมาก และสามารถคว้าไม่ได้ทั้งหมด 

[ความรัก] ประกายไฟความสัมพันธ์เริ่มจุดติดขึ้นมาแล้ว… อยู่ที่การประคับประคองให้ไฟดับเร็วเกินไป 


#B 

[งาน] ควรหาเวลาพักผ่อนบ้าง… การทำงานต่อเนื่องยาวๆไม่ได้เป็นผลดีต่อผลงานและสุขภาพของตัวเอง 

[เงิน] เกมครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะอ่านง่ายเกินไป แต่สุดท้ายอาจจะมีการพลิกผันก็ได้ 

[ความรัก] ความคาดหวังมากเกินไปอาจจะยิ่งช้ำใจ ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นสถานะคนในครอบครัว 


#AB 

[งาน] หากจำเป็นจะต้องขอคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือก็ต้องใช้ความเห็นของคนจำนวนมากๆ แต่พอจะลุยเหลือลุยแค่คนเดียว 

[เงิน] อย่าลืมทำบันทึกรายรับรายจ่ายดีๆพอถึงเวลาจริงๆเงินในกระเป๋าอาจจะไม่ตรงกับที่บันทึกไว้ 

[ความรัก] แบ่งเวลาให้กับความสัมพันธ์บ้าง… คำว่าเข้าใจบริบทอาจจะไม่สามารถควบคุมทุกสิ่ง 


#O 

[งาน] การทำงานครั้งนี้จำเป็นจะต้องใช้แรงหมุนที่มีความเข้าใจกัน  การทำงานเคลื่อนที่ไปได้อย่างช้าๆแต่มีความมั่นคง

[เงิน] เหนื่อยนักก็พักก่อน… เรื่องการเงินไม่ได้มาง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้มาเลย แต่ว่าตอนนี้...ไม่มีมา 

[ความรัก] มีความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ใจรับไม่ได้ 


 

.......... 

Deck : “The Book of Shadow Tarot Volume 2”

Teller : “ดร.นัท พ่อมดเล่าดวง”

เพจ ข้อความจากทาโรต์ โดย พี่นัท