Pick a Card อัปเดตดวงสุขภาพในช่วงหน้าร้อนนี้ - ไพ่กองที่ 4

Pick a Card อัปเดตดวงสุขภาพในช่วงหน้าร้อนนี้ - ไพ่กองที่ 4

สำหรับกองที่ 4 หน้าร้อนนี้อาจมีอาการเจ็บป่วยออด ๆ แอด ๆ ไม่ว่าจะอาการหน้ามืด วิงเวียงศีรษะ ไมเกรน หรือความดันโลหิต  ที่มาจากการพักผ่อนน้อย ความเครียดสะสม และอากาศร้อน โดยเฉพาะผู้หญิงที่น่ากังวลเป็นพิเศษ  จิบน้ำบ่อย ๆ ในช่วงอากาศที่ร้อนให้ร่างกายได้ปรับตัว จะลุก จะนั่ง จะเดิน ควรระมัดระวังอาการวูบ ถ้าออกไปไหนข้างนอกคนเดียวควรพกลูกอมหวาน ๆ หรือยาดมติดกระเป๋าไว้เผื่อเกิดเรื่องฉุกเฉิน และหมั่นพักผ่อนให้เพียงพอ