สรุปเหตุการณ์ พฤษภาคม 64

สรุปเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

  • เกิดความเสียหายกับ เศรษฐี คนฐานะดี คนร่ำรวย
  • เกิดความเสียหายกับ เอกสาร สัญญา ราชการ การค้า ธุรกิจ การเงินของส่วนรวม ของประเทศ (๑ ๑๔ พฤษภ)
  • ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้หลักผู้ใหญ่จะเกิดความเสียหาย หลีกเลี่ยงได้ (ให้หลีกเลี่ยงถ้ามีการชักชวน) ยกเว้นเรื่องเก่าๆ คนเก่าๆ ที่รื้อขึ้นมาทำใหม่ (๓๙๕ มนฑ์)
  • มีเรื่องต้องพิสูจน์ เกิดความขัดแย้ง มีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้ง ถกเถียงกัน การแก้ไขปัญหา ไหวพริบ ชั้นเชิง ไม่ดี (๔๘)
  • ความรับผิดชอบ ทำอย่างได้ผลอีกอย่าง ไม่ได้รับความชื่นชมตามที่หวัง (๑๖๐๙)- การเดินทาง การเคลื่อนไหว การแสดงออก มีความอึมครึม (๐)
  • ครูอาจารย์ ผู้ใหญ่ นักบวช มีความวิปริต ออกนอกลู่นอกทาง เสื่อมเสีย (๕ มนฑ์)- มีความเสียหาย อาเพศ กับ นักวิชาการ ผู้หลักผู้ใหญ่ เกจิอาจารย์ หลักการที่ถูกต้อง คุณธรรม ความยุติธรรม การแพทย์ วิทยาศาสตร์ เรื่องใหญ่ๆ (๐๕ มนฑ์)
  • การวางแผน ความรัก ความปรารถนา ส่งผลดี (๖)- ๑๕ พค. คนหมู่มาก คนของประชาชน รอดพ้นจากเคราะห์กรรม (๑๖๔)

ติดตามผลงานได้ที่ 

https://www.facebook.com/tandahva

https://www.tandhava.in.th

https://www.youtube.com/channel/UCwnVwz4MwWsII8ixZ4vF7mQ

e-mail tandhava999@gmail.com

line id 0815803399

ตาณฑวะพยากรณ์