Pick a Card ดวงการเงิน มิถุนายน 2564 จะเป็นยังไงนะ?


มี 4 หมายเลขค่ะ  A,B,C,D  อ่านคำทำนายด้านล่างค่ะ 


เฉลย ไพ่ใบที่ A Temperance

    สถานะการเงิน ในเดือน มิถุนายน เราจะสร้างสรรค์การเงินได้อย่างคล่องตัว สามารถทำงานที่ สอง หรือ สามอย่างไปด้วยดี ไม่ว่างานนั้นจะเป็นอไร เราจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้สมดุล ทำให้เงินของเราไม่ติดขัดอะไร ในเดือนนี้ถือคติว่า ทำอะไรอย่างสมดุล ไม่หักโหม และ มีคำแนะนำตัดการซื้อของที่ไม่จำเป็นในตอนนี้ ก่อนได้เพื่อจะได้มีเงินเก็บออม เพื่อหมุนเวียนใช้จ่ายในอนาคตค่ะ 


เฉลย ไพ่ใบที่ B The Chariot 

     สถานะการเงิน ในเดือนมิถุนายน  มีรายได้แน่นอน จากเงินประจำ และ งานเสริมไปได้ดีด้วยค่ะ  การเงินพุ่งทะยาน แต่อาจจะเสียเงินในเรื่อง ยานพาหนะ ที่ต้องเดินทางไกล หรือ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนใหม่ หรือ ซ่อมก้อเป็นได้นะ คำแนะนำ ทำอะไร เรื่องเงินทองต้องมีความมั่นคง และ ชัดเจนค่ะ 


เฉลยไพ่ใบที่ C  Knight of wands 

     สถานะการเงิน ในเดือน มิถุนายน  รายได้ดีค่ะ รายได้มาจากการงาน ถ้าสมัครงานใหม่จะได้ในเดือนนี้ หรือ สัญญาต่างๆจะตกลงได้ ติดต่อใครก้อรับปากได้งานที่คุณต้องการ ดังนั้นการเงินจึงมีเข้ามาทันเวลาที่คุณต้องใช้    คำแนะนำ ในเดือนนี้ แม้เงินจะมีเข้าแต่คุณ รู้สึกว่ายังไม่พอ ดูแลจิตใจในเรื่องความพอเพียง บางครั้งจะใจเร็วอยากได้อะไรไวๆ ต้องพิจารณาก่อนว่าสิ่งไหนควรใช้ค่ะ  


เฉลยไพ่ใบที่ D  2 of Swords   

    สภาวะการเงินในเดือน มิถุนายน  รายได้ผ่านทางออนไลน์จะมากกว่างานประจำค่ะ หรือแม้กระทั่งรองานประจำอยู่ ทำให้ต้องทำงานงานออนไลน์ด้านนี้จะเยอะกว่าค่ะ ในด้านตัวเลขจึงขึ้นๆ ลงๆ คำแนะนำ ต้องสร้างรายได้ หรือ สินค้า แพคเกจต่างๆให้หลากหลาย เพื่อเพิ่มในด้านการเงินค่ะ อย่างไรก้อตามในเดือนนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์ให้งานปรากฏขึ้นเยอะกว่าเดิมค่ะ#ดูดวงส่วนตัว

#สอนดูไพ่ยิปซี


แพคเกจต่างๆ มีมากมายเลือกใช้บริการได้ค่ะ


ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ


พี่อี๊ด #doljaitarot